Capita selecta voor de ziekenhuisarts, inclusief praktischeoefeningen
   
Referentie DHSPEC00000003
Wordt gegeven in Lijst algemene opleidingsonderdelen voor eerste Master in de specialistische geneeskunde
Theorie (A) 37.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Martine De Vos
Vakgroep GE01
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Ziekenhuisgeneeskunde, ethiek

Situering

Het opleidingsonderdeel heeft als doel de studenten zich verder te laten verdiepen in een selectie van ziekenhuis en tweede lijn gerelateerde problemen. Ze beoogt de student inzicht te doen verwerven in een correcte, rationele, wetenschappelijk en economisch verantwoorde functionering in een ziekenhuismilieu en tweede lijnsgeneeskunde. Het is ook de inleidende vorming na de basisarts tot de manama specialistische geneeskunde en voor alle studenten op niveau I toegankelijk.

Inhoud

De student zal het studieprogramma dat bestaat uit

A/ 21 contact-uren verantwoordelijk voor 4studiepunten (100 u studiebelasting) invullen op basis van en vrije keuze uit volgende alternatieven:
- Farmacotherapie en farmacologie in ziekenhuismilieu
- Ziekenhuishygiëne
- Pijnbestrijding
- Basic and advanced life support
- Voeding in ziekenhuis
- Medische informatietechnologie
- Rationeel voorschrijven van beeldvorming
- Rationeel voorschrijven van klinische biologie
- Inleiding in de laboratoriumtechnieken
- Problemen van geestelijke gezondheidszorg in ziekenhuismilieu .

B/ een verplicht pakket over wettelijke en ethische aspecten in ziekenhuismileu en tweede lijnsgeneeskunde. Dit bevat 16 contacturen en 2 studiepunten (50 uren studiebelasting) en omvat volgende aspecten:
- Informed consent in een medische praktijk
- therapie abstinentie en therapie beperking
- confidentialiteit en informatica
- omgaan met klachten en ombudspersonen
- Medicolegale aspecten van ziekenhuisgeneeskunde
- Gerechtelijke geneeskunde in praktijk
- Orgaandonatie en orgaantransplantatie
- Biobanking

Begincompetenties

Diploma arts of doctor in de genees- heel- en verloskunde

Eindcompetenties

- Competenties verwerven eigen aan de ziekenhuisarts en specialist
- Inzicht hebben in de inhouden vermeld supra.
- Dit is voor elke kandidaat :kunnen omgaan met wettelijke bepalingen betreffende ethische en medicolegale problemen in het ziekenhuismilieu.
- Wat betreft de technisch inhoudelijke delen zal de toetsing gebeuren op basis van de gekozen onderwerpen. Hierbij wordt natuurlijk een transfer verwacht van de kandidaat.
- Opleidingsonderdeel draagt bij tot het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen en toepassen in de praktijk.

Leermateriaal

Nota’s tijdens hoorcollege, referentieartikelen, referentieboeken, e-learning..

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Vraagstelling aan de lesgever per email is mogelijk

Didactische werkvorm

Interactieve hoorcolleges en werkgroepen aangevuld met e-onderwijs.

Evaluatiemoment

Periodegebonden

Evaluatievorm

Portfolio, schriftelijk examen

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina