Organisatie van de praktijkvoering
   
Referentie DHSPEC00000004
Wordt gegeven in Lijst algemene opleidingsonderdelen voor eerste Master in de specialistische geneeskunde
Theorie (A) 10.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 75.0
Studiepunten (E) 3
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Renaat Peleman
Vakgroep GE01
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Ziekenhuisgeneeskunde, ziekenhuis, organisatie

Situering

De beginnende arts-specialist komt binnen het ziekenhuis in een complexe omgeving terecht. Het opleidingsonderdeel is er op gericht om de arts hierop voor te bereiden, te leren kennen zodat hij hierin zijn plaats kan opnemen

Inhoud

Onderwerpen zoals het correct gebruiken van de middelen, inzicht in processen en procesorganisatie, de relatie tussen processen en resultaten zijn belangrijk.

Volgende inhouden komen aan bod:

 -patiëntendossier: wettelijke bepalingen, organisatie, medische informatietechnologie (zoals KWS), transmurale communicatiemiddelen (zoals LISA, Medibridge), ..
 -Registratiesystemen: wat is MKG-registratie? Wat is de context ervan. Wat is relatie met financiering en een goed gebruik van middelen (bv. forfaits). Hoe goed registreren?
 -Facturatie en attesten, belang, wettelijke bepalingen
 -Aansprakelijkheid en verzekeringsaspecten, patiëntenrechten, wat betekent dit voor de medische praktijk
 -Responsabilisering en reflectie op het eigen handelen: legt de relatie tussen het eigen medisch handelen en de processen die hierdoor worden op gang gebracht en de resultaten van zorg, relatie met patiëntveiligheid, het systeemdenken
 -Zelfmanagement, wie ben ik in een team, motivatie (inzichten van Belbin, Sotile,…)
 Structuur van het ziekenhuis, wat zijn rollen en opdrachten van andere zorgverstrekkers (bv. verpleegkundigen, paramedici), hoe verhouden zich hun opdrachten en verantwoordelijken. Hoe is een ziekenhuis gestructureerd.

Begincompetenties

Basisdiploma arts of doctor in de genees- heel- en verloskunde

Eindcompetenties

- Kunnen beschrijven van volgende items: patiëntendossier, registratiesystemen, facturatie en attesten, aansprakelijkheid, verzekeringen
- De houding hebben tot zelf-management
- Zich verantwoordelijk gedragen
- Kunnen reflecteren op het eigen handelen

Leermateriaal

syllabus

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Vraagstelling aan de lesgever per email is mogelijk

Didactische werkvorm

Startseminarie, zelfstudiepakket inclusief oefeningen van de eigen discipline, responscollege

Evaluatiemoment

periodegebonden

Evaluatievorm

Portfolio, elektronische evaluatie

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina