Wetenschappelijke verdieping in fysische geneeskunde en revalidatie, deel 1
   
Referentie DNSPFY01000002
Wordt gegeven in Eerste Master in de specialistische geneeskunde - afstudeerrichting: fysische geneeskunde en revalidatie
Theorie (A) 0.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Guy Vanderstraeten
Vakgroep GE24
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Fysische Geneeskunde en Revalidatie

Situering

De arts FGR dient zijn/haar medische kennis en inzicht (inclusief integratie van elementen uit de basiswetenschappen) te verdiepen in alle deelaspecten van het specialisme aan de hand van een wetenschappelijke methodiek en systematiek.

Inhoud

Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 2.

Begincompetenties

Arts
Doctor in de genees-, heel- en verloskunde

Eindcompetenties

IV 13, IV 14

Leermateriaal

BRADDOM R.L.
Physical Medicine and Rehabilitation
Philadelphia : Saunders 2007
199,28 euro
292,56 euro voor de multimedia edition
PRESTON D.C., SHAPIRO B.E.
Electromyography and Neuromuscular Disorders : Clinical and Electrophysiologic Correlations
Philadelphia : Elsevier 2005
178,08 euro
Hand-outs / powerpoint documentatie

Referenties

Tijdschriften FGR

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Overleg met lesgever op afspraak of via e-mail

Didactische werkvorm

Algemeen:
Seminaria
Symposia
Congressen
Basiscursus
Vergadering met wetenschappelijke vereniging
Niet limitatieve lijst van mogelijke activiteiten:
Avondseminaries
Congres van de Koninklijke Belg Vereniging voor fysische geneeskunde en revalidatie
Opleiding manuele geneeskunde
Opleiding sportgeneeskunde

Evaluatiemoment

Periode en niet-periodegebonden evaluatie

Evaluatievorm

Praktijkevaluatie in consultatie en electromyografie
Theoretische evaluatie via mondeling examen
Portfolio

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina