Aanvullingen in fysische geneeskunde en revalidatie, deel 1
   
Referentie DNSPFY01000003
Wordt gegeven in Eerste Master in de specialistische geneeskunde - afstudeerrichting: fysische geneeskunde en revalidatie
Theorie (A) 0.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Guy Vanderstraeten
Vakgroep GE24
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Fysische Geneeskunde en Revalidatie

Situering

Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot het continueren van het verwerven van meer gespecialiseerde medische kennis, het verder ontwikkelen van probleemoplossend vermogen en het toepassen ervan in de praktijk.

Inhoud

De ASO verdiept zich verder in een breed aantal domeinen binnen het specialisme nodig voor de toepassingen in de praktijk die vermeld worden in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 2.

Begincompetenties

Arts
Doctor in de genees-, heel- en verloskunde

Eindcompetenties

IV 10, IV 11, IV 12, IV 13IV 10, IV 11, IV 12, IV 13

Leermateriaal

BRADDOM R.L.
Physical Medicine and Rehabilitation
Philadelphia : Saunders 2007
199,28 euro
292,56 euro voor de multimedia edition
PRESTON D.C., SHAPIRO B.E.
Electromyography and Neuromuscular Disorders : Clinical and Electrophysiologic Correlations
Philadelphia : Elsevier 2005
178,08 euro
Hand-outs / powerpoint documentatie

Referenties

Tijdschriften Fysische Geneeskunde en Revalidatie

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Overleg met lesgever op afspraak of via e-mail

Didactische werkvorm

Hoorcollege, Zelfstudie

Evaluatiemoment

Periode en niet-periodegebonden evaluatie

Evaluatievorm

Portfolio, klinisch examen

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina