Wetenschappelijke verdieping in psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie, deel 1
   
Referentie DNSPPS01000002
Wordt gegeven in Eerste Master in de specialistische geneeskunde - afstudeerrichting: psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie
Theorie (A) 0.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Cornelis Van Heeringen
Vakgroep GE13
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Psychiatrische ziektebeelden, diagnostiek, behandeling

Situering

De volwassenenpsychiatrie is het onderdeel van de geneeskunde dat zich richt op het voorkomen, herkennen en behandelen van psychopathologie bij volwassenen.
Psychopathologie refereert naar gedachten, emoties en gedrag dat interfereert met functioneren en lijden of last betekent voor betrokkene zelf en/of zijn/haar directe omgeving.
Globaal betreft het de aandoeningen zoals beschreven in de actuele internationale classificatiesystemen zoals DSM IV of ICD 10.
Naast de specifieke opdracht in de zorg voor volwassenen die lijden aan de beschreven aandoeningen is de psychiatrie een noodzakelijke partner in het onderzoek naar en van de werkzaamheid en de doelmatigheid van het zorgaanbod voor volwassenen met psychopathologie. Dit betreft ondermeer onderzoek inzake etiologie, diagnostiek, behandeling en preventie enerzijds en gezondheidseconomische evaluatie van het zorgaanbod anderzijds.
De volwassenenpsychiater
- onderzoekt, diagnosticeert en behandelt psychopathologie bij volwassenen;
- adviseert en ondersteunt huisartsen en somatische specialisten op basis van een biopsychosociaal model;
- adviseert, ondersteunt en coördineert de gezondheidswerkers in de geestelijke gezondheidszorg;
- participeert in preventie door middel van vroegtijdige identificatie, op basis van kennis over normale ontwikkeling en daarmee samenhangende beschermende en risicofactoren;
- volgt de evolutie in wetenschappelijke kennis over psychiatrische ziektebeelden op, wat leidt tot een doordachte praktijk in de evaluatie van het ziekteproces en haar behandeling.
Naast het klassieke klinische onderzoek, heeft psychiatrie een rol te spelen in de klinisch evaluatieve wetenschappen met oog voor de evaluatie van gezondheidssystemen en verzorgingspatronen, analyse van diagnostische en therapeutische strategieën, met inbegrip van analyse, kostenefficiëntie en kostenefficaciteit, kwaliteitsanalyse, medico-economische analyses, “outcome research”, decisionele analysen, nieuwe onderrichtmethodes en hun evaluatie.

Inhoud

Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 2.

Begincompetenties

Arts
Manama Psychiatrie (volwassenen), Niveau 1

Eindcompetenties

IV 13, IV 14

Leermateriaal

Presentaties docenten ca. 50 pagina’s beschikbaar via website

Referenties

Artikels beschikbaar via website
Leerboek : Oxford Shorter Textbook of Psychiatry

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Permanente opleiding

Didactische werkvorm

Algemeen:
Seminaria
Symposia
Congressen
Cursus
Vergadering met wetenschappelijke vereniging
Niet limitatieve lijst van mogelijke activiteiten:
Studiedagen- congressen
Inleiding tot psychotherapeutische methodes

Evaluatiemoment

Permanent

Evaluatievorm

Portfolio- examen

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina