Academiejaar 2009 - 2010
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Specifieke lerarenopleiding in de informatica
(geldig vanaf het academiejaar 2009-2010)
Nr.
Opleidingsonderdeel
Sem.
Vakgroep
Verantwoordelijk lesgever
A
B
C
D
E
CODE
 
ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN
                 
1
Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen voor de specifieke lerarenopleidingen Universiteit Gent
           
660
22
 
  - Leren en instructie
J
PP06 Martin Valcke
30.0
20.0
 
180
6
HJSLOP01000005
  - Onderwijsorganisatie en -beleid
1
PP06 Hilde Van Keer
20.0
10.0
 
120
4
HJSLOP01000006
  - Algemene en historische pedagogiek
1
PP03 Pieter Dhondt
20.0
10.0
 
120
4
HJSLOP01000007
  - Psychologie van de adolescentie
2
PP07 Wim Beyers
20.0
10.0
 
120
4
HJSLOP01000008
  - Pedagogische componenten van het leraarschap
2
PP06 Antonia Aelterman
20.0
20.0
 
120
4
HJSLOP01000010
2
Opleidingsonderdelen vakdidactiek
           
480
16
 
  - Vakdidactiek informatica I
1
WE01 Albert Hoogewijs
20.0
40.0
 
180
6
HJSLOP01000075
  - Vakdidactiek informatica II
2
WE01 Albert Hoogewijs
20.0
40.0
 
180
6
HJSLOP01000076
  - Didactiek wetenschappen
2
WE51 Anne-Marie Moons
20.0
20.0
 
120
4
HJSLOP01000018
3
Stage
J
WE01 Albert Hoogewijs  
20.0
45.0
540
18
HJSLOP01000077
4
Met goedkeuring van de faculteit: opleidingsonderdelen ten belope van 4 stp. te kiezen uit:
           
120
4
 
  - Educatieve interactie en communicatie
2
PP06 André Mottart
20.0
20.0
 
120
4
HJSLOP00000003
  - Bewegen en sport: nu en later
2
GE25 Dirk De Clercq
15.0
15.0
 
120
4
HJSLOP01000003
  - een bijkomend opleidingsonderdeel vakdidactiek I in een andere discipline, na onderzoek of de student voor een afdoendeaantal studiepunten opleidingsonderdelen in deze disciplineheeft gevolgd binnen zijn bachelor- en masteropleiding   PP51 N. N.      
180
6
HJSLOP01000004
  - een aan het onderwijs gerelateerd opleidingsonderdeel uit een masteropleiding van de universiteiten en hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap of uit de lerarenopleiding van een hogeschool in de Vlaamse Gemeenschap
S
PP51 N. N.      
120
4
HJWIMO01000002
  - met goedkeuring van de faculteit wetenschappen: een opleidingsonderdeel uit de programma's van de masteropleidingen vande andere universiteiten of de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap (indien de student de minor SLO volgt in de masteropleiding)   PP51 N. N.      
120
4
HJWISK01000002
  - Cultuur, media en educatie
2
PP06 Ronald Soetaert
30.0
   
120
4
HJSLOP01000011
  - Pedagogische vraagstukken: filosofie als oefening in levenskunst
2
PP03 Nancy Vansieleghem
10.0
20.0
 
120
4
HJSLOP01000012
 
Code studiejaar: HJINFO - 00 - 01 versie: 03
   
BC: 02/04/2009
     
1800
60
 
Sem.: 1 = eerste semester, 2 = tweede semester, J = jaarvak, J*= jaarvak, A in eerste semester, S = sommige studenten in eerste semester, anderen in tweede semester
PDF-versie
Terug