Geavanceerde computerarchitectuur
   
Referentie EHCOMP00000044
Wordt gegeven in Lijst algemene opleidingsonderdelen voor Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappenEerste Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen - afstudeerrichting: ingebedde systemen
Facultaire lijst minors voor de masterprogramma's van de faculteit Ingenieurswetenschappen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 30.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 180.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Lieven Eeckhout
Vakgroep TW06
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

computerarchitectuur, parallellisme op instructieniveau, superscalaire processors, parallellisme op draadniveau, computersystemen met gedeeld geheugen, geheugenhierarchie, prestatiemodellering van computerarchitecturen, impact van technologie

Situering

Deze cursus bouwt verder op de cursussen 'Computerarchitectuur' en 'Besturingssystemen'. Deze cursus bespreekt moderne prestatieverhogende microarchitecturale technieken in hedendaagse microprocessors voor het exploiteren van instructieniveauparallellisme en draadniveauparallellisme, en voor het overbruggen van de geheugenkloof. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan prestatiemodellering van hedendaagse microprocessors, en wordt de impact van technologie op architectuur besproken.

Inhoud

  • Prestatie verhogen via parallellisme op instructieniveau: Data-afhankelijkheden, Controle-afhankelijkheden, Geheugenhierarchie, Impact van de technologie
  • Prestatie verhogen via parallellisme op draadniveau: Taxonomie, Symmetrische multiprocessors met gedeeld geheugen, Gedistribueerde multiprocessors met gedeeld geheugen, Synchronisatie en geheugenconsistentie, Meerdradige processors
  • Methodologische aspecten: Prestatiematen en ontwerpmethodologie

Begincompetenties

Met succes gevolgd hebben van de opleidingsonderdelen 'Computerarchitectuur' (verplicht) en 'Besturingssystemen' (niet verplicht maar aangewezen) of de erin beoogde competenties op een andere manier hebben verworven.

Eindcompetenties

  • Werking van superscalaire processors, computersystemen met gedeeld geheugen, en meerdradige processors begrijpen.
  • Onderzoek in de computerarchitectuur op relevantie en wetenschappelijk methode kunnen evalueren.

Leermateriaal

Cursusnota's (20 euro)

Referenties

  • J. L. Hennessy and D. A. Patterson. Computer Architecture A Quantative Approach, Morgan Kaufmann Publisher Inc.
  • J. P. Shen and M. H. Lipasti. Modern Processor Design: Fundamentals of Superscalar Processors, McGraw-Hill
  • D. E. Culler, J. P. Singh and A. Gupta. Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software Approach, Morgan Kaufmann Publisher Inc.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding


Didactische werkvorm

Hoorcolleges; Werkcolleges; Projecten

Evaluatiemoment

Niet-periodegebonden en periodegebonden evaluatie. Bijzondere voorwaarden: Combinatie van periodegebonden evaluatie (examen) en niet-periodegebonden evaluatie (evaluatie van projectwerk -- 20% van de punten)

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen met open boek. Tweede examenkans: mondeling examen met open boek, schriftelijke voorbereiding
Niet-periodegebonden evaluatie: beoordeling van projectverslagen; tweede examenkans: Mogelijk
Frequentie: E'en onderzoeksprojectwerk in groep.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina