Antennas and Propagation
   
Referentie EHELEK00000027
Wordt gegeven in Lijst algemene opleidingsonderdelen voor Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniekBrugprogramma Tweede Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek; afstudeerrichting: elektronische circuits en systemen
Brugprogramma Tweede Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek; afstudeerrichting: informatie- en communicatietechnologie
Facultaire lijst minors voor de masterprogramma's van de faculteit IngenieurswetenschappenElective Course List Ghent University Second European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 37.5
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 180.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja, in gewijzigde vorm
Onderwijstaal Engels
Verantwoordelijk lesgever Hendrik Rogier
Vakgroep TW05
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

antennes, propagatie van radiogolven, intelligente antennesystemen

Situering

Aanbrengen van grondige kennis en inzicht in de fysica van draadloze verbindingen, golfpropagatie en antennes. Studie van mobiele communicatiekanalen, antenneroosters en intelligente antennesystemen.

Inhoud

  • Hoofdstuk 1: Antennes
  • Hoofdstuk 2: Propagatie van radiogolven
  • Hoofdstuk 3: Antenneroosters
  • Hoofdstuk 4: Multibundel- en adaptieve antennes

Begincompetenties

Toegepast Elektromagnetisme Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek

Eindcompetenties

* antennes ontwerpen via de Friis formule

* full-wave problemen analyseren via de integraalvergelijking met oplossing via de momentenmethode

* inzicht hebben in de werking en het ontwerp van draadantennes, hoornantennes, planaire antennes en reflectorantennes

* inzicht hebben in de signaalpropagatie in mobiele communicatiesystemen, onderscheid maken tussen padverlies, schaduweffecten en fading, alsook frequentie-selectieve fading

* inzicht hebben in de werking van antenneroosters, inclusief mutuele koppeling en faseroosters

* fading kunnen wegwerken diversiteit, inclusief polarisatiediversiteit

* inzicht hebben in de werking van intelligente antennesystemen, multiple input multiple output systemen en bundelsturing

Leermateriaal

syllabus (10EUR), Engels

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding


Didactische werkvorm

Hoorcolleges; Werkcolleges; Projecten

Evaluatiemoment

Niet-periodegebonden en periodegebonden evaluatie. Bijzondere voorwaarden: 1/3 theorie (mondeling - open boek) + 1/3 oefeningen (schriftelijk - open boek ) + 1/3 niet-periodegebonden evaluatie (projectverslagen + prakticum)

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie: mondeling examen met open boek; schriftelijk examen met open boek - oefeningen
Niet-periodegebonden evaluatie: beoordeling van projectverslagen; beoordeling van practicumwerk; tweede examenkans: Mogelijk in gewijzigde vorm

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina