Duurzaamheid van materialen
   
Referentie EHPOOL00000283
Wordt gegeven in Facultaire lijst minors voor de masterprogramma's van de faculteit Ingenieurswetenschappen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 120.0
Studiepunten (E) 4
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Nele De Belie
Vakgroep TW14
Medelesgevers Kim Verbeken
Sleutelwoorden

duurzaamheid, metalen, beton, steen, corrosie, thermische oxidatie, slijtage, diagnose, herstelling

Situering

De studenten kennis bijbrengen m.b.t. de belangrijkste oorzaken van schade aan steenachtige materialen en metalen en ook m.b.t. diagnosetechnieken en middelen die ter beschikking staan om de duurzaamheid van materialen te verbeteren. De studenten laten kennismaken met technieken om de milieu-impact van bouwmaterialen en gebouwen te beoordelen. Binnen de verschillende opleidingen draagt dit vak bij tot de verwerving van de volgende competenties: de houding hebben duurzaam, milieuvriendelijk en milieugericht te ontwikkelen, verbredende inzichten creatief kunnen aanwenden. Specifiek voor de opleiding bouwkunde draagt dit vak bij tot de verwerving van de volgende opleidingscompetenties: MaB.1.2, (MaB.2.5), (MaB.3.1), MaB.5.3

Inhoud

  • Beton en steen: Duurzaamheid van beton, Invloed van scheurvorming en belang van de betondekking, Vervuiling en verwering van steenachtige materialen door micro-organismen, Onderhoud en reparatie van constructies in beton en steen, Duurzaamheid en milieu-impact van steenachtige bouwmaterialen
  • Metalen: Inleiding tot corrosie en corrosiebestrijding, thermische oxidatie, corrosion in waterig milieu, Materiaalkeuze, Corrosiebestrijding, Case studies

Begincompetenties

basiskennis van natuurkunde, scheikunde en materiaalkunde (niveau bachelor burgerlijk ingenieur)

Eindcompetenties

BEGRIPPEN: betonaantasting, duurzaamheid, biogene zwavelzuuraantasting, alkali silica reactie, wapeningscorrosie, niet-destructief onderzoek; thermische gradiënten, plastische krimp, plastische zetting, betondekking; biodeterioratie, biofilm, bioreceptiviteit, biomineralisatie; re-alkalisatie, ompoling, hydrofoberen; levenscyclusanalyse, impactanalyse, milieulabels, milieuverklaringen, duurzaamheid; corrosiemechanismen en corrosievormen. Interactie metaal-milieu, Corrosiecontrole; thermische oxidatie; slijtage in de verschillende vormen, waterstofverbrossing hoogsterktestalen. Mogelijke oplossingen

INZICHTEN: Mogelijke oorzaken van betonschade en de hulpmiddelen om een diagnose te stellen kennen; oorzaken en effecten van scheurvorming in beton, belang van de betondekking; Negatieve en positieve effecten die micro-organismen kunnen uitoefenen op steenachtige materialen; inzicht in de verschillende technieken om beton en steen te herstellen of beschermen; inzicht verwerven in de wijze waarop milieu-impact en duurzaamheid van bouwmaterialen en gebouwen; economische en ecologische gevolgen van corrosie. Oorzaken van corrosie, corrosiecontrole; bij gebruik van metalen bij hoge temperatuur en mogelijkheden om deze problemen op te lossen; mogelijke oplossingen voor corrosieproblemen zijn afhankelijk van de omgeving.

VAARDIGHEDEN: een schadebeeld kunnen herkennen; een diagnosetechniek kunnen voorstellen; een herstelplan kunnen opmaken; een corrosieoorzaak herkennen en maatregelen voorstellen

Leermateriaal

Syllabus Partim beton en steen (gedeeltelijk in het Engels en gedeeltelijk in het Nederlands): 10 Euro Syllabus Partim metalen: 10 Euro

Referenties

  • -

Vakinhoudelijke studiebegeleiding


Didactische werkvorm

Hoorcolleges; Bedrijfsbezoeken

Evaluatiemoment

Periodegebonden evaluatie. Bijzondere voorwaarden: 50 % op het gedeelte beton en steenachtige materialen en 50 % op het gedeelte metaal

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie: mondeling examen met gesloten boek, schriftelijke voorbereiding

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina