Milieu-impact van straling en geluid
   
Referentie EHPOOL00000284
Wordt gegeven in Facultaire lijst minors voor de masterprogramma's van de faculteit Ingenieurswetenschappen
Theorie (A) 15.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 90.0
Studiepunten (E) 3
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Dick Botteldooren
Vakgroep TW05
Medelesgevers Klaus Bacher
Sleutelwoorden

milieu, geluidshinder, straling

Situering

De (ingenieur-)student de vaardigheden en basiskennis bijbrengen die hem of haar in staat moeten stellen bij zijn of haar toekomstige ontwerpen de geluidsemissie en de emissie van ioniserende en niet-ioniserende straling zodanig te beperken dat de impact op mens en natuur tot een minimum beperkt blijft.

Inhoud

  • Doelstellingen van het milieuthema: Studie van de impact van geluid, trillingen, radioactieve en elektromagnetische straling, Kort overzicht van geldende wetgeving
  • Meten en karakteriseren: Meten en karakteriseren van geluid en trillingen, Detectiemethodes voor radioactieve en ioniserende straling, Meten van elektromagnetische straling over het brede frequentiebereik
  • Voorkomen van straling en geluid: Ontstaan van geluid en trillingen, Bronnen van radioactieve straling, Bronnen van elektromagnetische straling
  • Saneren: interactie van geluid en trillingen met materialen: Antigeluid en geluidsdempers, Interactie van radioactieve straling met materie, Afschermen van elektromagnetische straling
  • Ruimere maatschappelijke context: aanvaarding van geluidshinder en trillingshinder: Invloed van ruimtelijke ordening en andere beleidsmaatregelen, Problematiek van radioactieve afvalstoffen, Perceptie van invloed van elektromagnetische straling

Begincompetenties

geen voorkennis vereist

Eindcompetenties

BEGRIPPEN: niveau, vermogen geluidskwaliteit; aërodynamisch geluid, rolgeluid; absorptie, demping, isolatie; wegverkeer, luchthavens, industrie, buren

INZICHTEN: komen tot zinvolle doelstellingen omtrent impact van geluid, trillingen en straling

VAARDIGHEDEN: toepassing in omkastingen en isolatie van gebouwen

Leermateriaal

Nederlandstalige syllabus

Referenties

  • -

Vakinhoudelijke studiebegeleiding


Didactische werkvorm

Hoorcolleges

Evaluatiemoment

Periodegebonden evaluatie

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen met gesloten boek

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina