Milieurecht
   
Referentie EHPOOL00000295
Wordt gegeven in Facultaire lijst minors voor de masterprogramma's van de faculteit Ingenieurswetenschappen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 15.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 120.0
Studiepunten (E) 4
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Luc Lavrysen
Vakgroep RE12
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Milieurecht, internationaal, europees, federaal, gewestelijk, praktijkgericht

Situering

Bedoeling van deze cursus is een voor niet-juristen praktijkgerichte introductie te geven tot het milieurecht van belang voor het uitoefenen van de functie van milieucoördinator of consultant.

Inhoud

A.THEORIE

Deel I. Bronnen van het milieurecht - Bevoegdheidsverdeling inzake milieubeleid        

 • Hoofdstuk I. Inleiding
 • Hoofdstuk II. De bronnen van het milieurecht
 • Hoofdstuk III. Bevoegdheidsverdeling en milieubeleid

A.Het internationaal en supranationaal niveau
B.Het federaal en regionaal niveau
C.Het intermediair en het lokaal niveau

Deel II. Doelstellingen, beginselen en instrumenten van het milieubeleid
 • Hoofdstuk I. Overzicht van de doelstellingen en beginselen van het milieubeleid
 • Hoofdstuk II. Overzicht van de instrumenten van het milieurecht
Deel III. Overzicht van het Europees milieurecht
 • Hoofdstuk I. Inleiding
 • Hoofdstuk II. Beknopt overzicht bestaande voorschriften
Deel IV. Overzicht van de belangrijkste milieuwetgeving in België en in het VlaamseGewest
 • Hoofdstuk I. Algemene bepalingen inzake milieubeleid
 • Hoofdstuk II. De milieueffectrapportage
 • Hoofdstuk III. De milieuvergunning
 • Hoofdstuk IV. Bedrijfsinterne milieuzorg
 • Hoofdstuk V. De bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging
 • Hoofdstuk VI. De bestrijding van de luchtverontreiniging
 • Hoofdstuk VII. De afvalstoffenwetgeving
 • Hoofdstuk VIII. De bodemsanering
B.PRAKTIJK Praktijkcolleges over:
 • het opstellen van een aanvraag van een milieuvergunning;
 • verslaggeving aan de overheid (meldingsplicht, milieujaarverslag);
 • het opstellen van rapporten in het kader van de bodemsanering;
 • afvalbeheer in de onderneming;
 • de functie en de aansprakelijkheid van de milieucoördinator

Begincompetenties

Er is geen specifieke voorkennis van het recht in het algemeen en het milieurecht in het bijzonder vereist.

Eindcompetenties

In de praktijk is voor milieudeskundigen de bestaande milieuwetgeving het vertrekpunt voor hun optreden, ongeacht de professionele situatie waarin zij terechtkomen. Een gedegen praktijkgerichte studie van het milieurecht moet hen in staat stellen inzicht te verwerven in de wettelijke vereisten ter zake. De vereisten zijn afgestemd op de vereisten die gelden voor de opleidingen milieucoördinator niveau A.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 15.0 EUR Syllabus milieurecht te verkrijgen op het secretariaat van het Centrum voor Milieusanering.

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Modelexamenvragen worden ter beschikking gesteld. Met vragen kan men terecht bij de praktijkassistente tijdens het wekelijks spreekuur.

Didactische werkvorm

Hoorcolleges; Werkcolleges

Evaluatiemoment

Niet-periodegebonden en periodegebonden evaluatie. Bijzondere voorwaarden: Theorie: periodegebonden evaluatie (67%); oefeningen: niet-periodegebonden evaluatie (33%). De examinator kan de student die zich onttrekt aan periodegebonden en/of niet-periodegebonden evaluaties voor dit opleidingsonderdeel niet-geslaagd verklaren.

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen met gesloten boek, aangevuld met mondelinge ondervraging
Niet-periodegebonden evaluatie: beoordeling van oefeningen; tweede examenkans: Mogelijk
Frequentie: Oefeningen: actieve deelname aan discussie.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina