Projectmanagement
   
Referentie EHSERV00000044
Wordt gegeven in Lijst majors voor Master in de ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoekFacultaire lijst minors voor de masterprogramma's van de faculteit IngenieurswetenschappenLijst keuzevakken voor Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 15.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 180.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja, in gewijzigde vorm
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Mario Vanhoucke
Vakgroep EB08
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

projectmanagement

Situering

Deze cursus heeft als doelstelling studenten vertrouwd te maken met de concepten en technieken van het projectmanagement. Elke ingenieur of economist wordt immers in zijn/haar functie geconfronteerd met projectmatig werk. Sommigen als projectleider, anderen als lid van een projectteam, nog anderen als klant van een project. Het is dan ook belangrijk te weten wat de problematiek is van het managen en uitvoeren van een project, en welke technieken gehanteerd worden bij het opzetten en managen van projecten.
In de loop van de cursus zullen deze concepten en technieken aan bod komen. De cursus is een aaneenschakeling van theoretische lessen, oefeningensessies, en praktijkverhalen waarbij projectmanagers hun ervaring met projectwerk komen vertellen. Bovendien wordt één sessie gespendeerd aan een beknopte kennismaking met het onderzoek rond de planning van projecten.
zie Minerva voor details ivm evaluatie (40% examen / 40 % klasparticipatie / 50 % groepswerk)

Inhoud

 • Kenmerken van projecten en projectperformantie
 • Projectlevenscyclus
 • Projectteams en projectorganisatie
 • Projectplanning: PERT & CPM
 • Hulpmiddelbeheer in projecten
 • Theory of constraints in projectmanagement
 • Onderzoekstopics in projectplanning
 • Financiële aspecten in projectplanning
 • Real-life cases (VMW and Westerscheldetunnel)
 • Advanced topics in research: project scheduling
 • Risicobeheer

Begincompetenties

Geen specifieke voorkennis vereist

Eindcompetenties

BEGRIPPEN: projectperformantie; projectteams, projectorganisatie; projectplanning; risicoanalyse, risicobeheer

INZICHTEN: Studenten inzicht verschaffen in de concepten en technieken van projectmanagement; Inzicht in welke technieken gehanteerd worden bij het opzetten en managen van projecten

Leermateriaal

De transparanten en oefeningen die in de les worden gebruikt zullen via de story boekhandel beschikbaar worden gesteld. Bovendien worden een aantal onderzoeksrapporten en documenten ter beschikking gesteld op de welgekende MINERVA site. Dit behoort, evenals de transparanten, tot de leerstof. - handboek: Project Management. Tools and Trade-offs - KLASTORIN T. ISBN 047145186X (niet verplicht)
De lessen gaan door op dinsdag van 8u30 tot 12u45. De lessen zijn een combinatie van theoretische lessen, oefeningensessies, praktische gevallenstudies en presentaties i.v.m. geavanceerde onderzoeksonderwerpen. Een aantal oefeningen tijdens de lessen tellen mee voor het examen. Een deel van de oefeningensessies gaan door in de PC-klas, waar ook met projectplanningssoftware kan geoefend worden.

Referenties

 • "Succesful project Management", Gido and Clements, South Western College Publishing
 • "Project Management: engineerin, technology, and implementation", Shtub, Bard & Globerson, Prentice Hall, 1994.
 • "Leading Change", Kotter, Harverd Business School Press, 1996

Vakinhoudelijke studiebegeleiding


Didactische werkvorm

Hoorcolleges; Werkcolleges

Evaluatiemoment

Niet-periodegebonden en periodegebonden evaluatie

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen met gesloten boek
Niet-periodegebonden evaluatie: beoordeling van projectverslagen; tweede examenkans: Mogelijk in gewijzigde vorm

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina