Chemische productieprocessen
   
Referentie EHSHEI00000025
Wordt gegeven in Lijst keuzevakken voor Master in de ingenieurswetenschappen: chemische technologieFacultaire lijst minors voor de masterprogramma's van de faculteit Ingenieurswetenschappen
Theorie (A) 15.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 90.0
Studiepunten (E) 3
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Neen
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Guy Marin
Vakgroep TW12
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Petrochemische processen, Technisch - Economische Aspecten, Technisch - Wetenschappelijke Aspecten, Petroleumraffinage, Petrochemie

Situering

Kennismaking met de belangrijkste petrochemische processen met name de technisch-economische aspecten. Inzicht verwerven in de structuur van de petroleumraffinage en de petrochemie als industriële sector

Inhoud

  • Grondstoffen van petrochemische industrie: fossiele en hernieuwbare brandstoffen, overzicht van de eindproducten
  • Productie van basis chemicaliën: waterstof en koolstofmonoxide, etheen, propeen, butenen en butadieen, benzeen, tolueen en xylenen
  • Productie van tweede generatie chemicaliën: styreen, hetero-atoom: vinylchloride, ethyleenoxide, adipinezuur, caprolactam, maleïnezuuranhydride
  • Productieprocessen: capita selecta: steamreforming van aardgas en partiële oxidatie tot synthesegas of ethyn, stoomkraken, katalytisch kraken en katalytische reforming, hogedruk polyethyleen

Begincompetenties

Fysische & Organische Chemie, Warmtetechniek en Stoftransport, Eenheidsbewerking in de Chemische Industrie

Eindcompetenties

BEGRIPPEN: ruwe olie, destillaat, residu

INZICHTEN: raffinaderijstructuur; productiemethoden van belangrijke chemicaliën; productie van geselecteerde 2de generatie chemicaliën; uitvoering van grootschalige processen

VAARDIGHEDEN: benoemen van de belangrijkste raffinaderijstromen en behandelingsprocessen

Leermateriaal

Nederlandstalige syllabus

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding


Didactische werkvorm

Hoorcolleges; Bedrijfsbezoeken

Evaluatiemoment

Niet-periodegebonden en periodegebonden evaluatie. Bijzondere voorwaarden: geen; weging: niet-periodegebonden 10/20, periodegebonden 10/20

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie: mondeling examen met gesloten boek, schriftelijke voorbereiding. Tweede examenkans: mondeling examen met gesloten boek, schriftelijke voorbereiding
Niet-periodegebonden evaluatie: beoordeling van projectverslagen; tweede examenkans: Niet mogelijk

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina