Informatietheorie
   
Referentie EMPOOL01000006
Wordt gegeven in Lijst algemene opleidingsonderdelen voor Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniekEerste Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen - afstudeerrichting: ingebedde systemen
Eerste Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen - afstudeerrichting: informatie- en communicatietechnologie
Brugprogramma Eerste Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek; afstudeerrichting: elektronische circuits en systemen
Brugprogramma Eerste Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek; afstudeerrichting: informatie- en communicatietechnologie
Facultaire lijst minors voor de masterprogramma's van de faculteit Ingenieurswetenschappen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 30.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 180.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Neen
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Heidi Steendam
Vakgroep TW07
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

broncodering, kanaalcodering

Situering

Aanbrengen van diepgaande kennis en inzicht m.b.t. broncodering (compressie en quantizatie) en kanaalcodering (beveiliging tegen transmissiefouten). Afleiden van theoretische grenzen en bestuderen van een aantal belangrijke klassen van praktische codes.

Inhoud

 • Inleiding
 • Informatiemaat
 • Broncodering: Bronmodellen, Codering van discrete bronnen, Codering van analoge bronnen, Broncoderingstheorema, rate distortion theorie
 • Kanaalcodering: Kanaalmodellen, Capaciteit van een kanaal, kanaalcoderingstheorema
 • Foutdetecterende en foutcorrigerende codes: Lineaire blokcodes, Cyclische codes, Convolutionele codes

Begincompetenties

Communicatietheorie partim Datacommunicatie

Eindcompetenties

 • Theoretische limieten voor broncodering en kanaalcodering berekenen.
 • Verliesloze en verlieshebbende broncodering toepassen.
 • Optimale quantisator berekenen.
 • Harde en zachte decodering analyseren.
 • Grafische voorstelling codes herkennen.
 • Viterbi-decodering toepassen
 • Foutdetectie- en foutcorrectie bij harde en zachte decodering toepassen.
 • Performantie berekenen.

Leermateriaal

Nederlandstalige cursusnota's

Referenties

 • J.G. Proakis: Digital Communications (McGraw-Hill)
 • S. Benedetto, E. Biglieri : Principles of Digital Transmission (Kluwer Academic / Plenum Publishers)

Vakinhoudelijke studiebegeleiding


Didactische werkvorm

Hoorcolleges; Oefeningen met de computer; Werkcolleges

Evaluatiemoment

Niet-periodegebonden en periodegebonden evaluatie. Bijzondere voorwaarden: niet-periodegebonden evaluatie: 20% periodegebonden evaluatie: 80% De score van de niet-periodegebonden evaluatie, behaald in de eerste zittijd, telt mee in de tweede zittijd voor 20% van het totaal. Indien niet minstens 8/20 behaald is op de niet-periodegebonden evaluatie kan men niet slagen voor het opleidingsonderdeel.

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen met gesloten boek
Niet-periodegebonden evaluatie: beoordeling van projectverslagen; tweede examenkans: Niet mogelijk

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina